Sargodha Üniversitesi’nde İslami Finans Konuşuldu

Sargodha Üniversitesi’nde (SU) Cambridge İslami Bankacılık Master Atölyesi, etki finansmanı yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) ulaşmada İslami finansın önemini vurguladı

Sargodha Üniversitesi, Pakistan’ın Sargodha kentinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 2002 yılında Pencap hükümetinin bir düzenlemesi ile kuruldu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (özellikle uzun vadeli yatırım) ihtiyaçlarını ele alarak, İslami finans ve etki yatırım araçlarının potansiyeli hakkında farkındalık ve ilgi yaratmak için Sargodha Üniversitesi’ne bağlı Noon Business Okulu (NBS) tarafından bir günlük bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda konuşmacılar tarafından kurumsal müşteriler, genel kamuoyu, akademisyenler ve hükümet yetkilileri için İslami bankalar tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla özel atölye çalışmaları ve eğitim programlarının tasarlanması gerektiğini önerildi.

Konuşmacılar, “Tüketiciler arasında İslami bankacılık hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ve bazı önemli soruları ele alma arzusu var.” diye konuştu. Genç girişimcilere yardım etmeyi, kırsal bölgelerdeki kadınlara eğitim vermeyi ve program dahilinde iş modelini teşvik etmeyi ve hem maddi hem de manevi gelişimi kapsayan dengeli kalkınma ihtiyacı üzerine kurulan sosyal ilerlemeyi ve İslami yaklaşımı benimsemeye dair planlar konuşuldu.

Açılış konuşması yapan Dr. Humayun Dar, İslami bankacılığın ülkenin yoksulluk, gelir eşitliği, bölgesel eşitsizlik ve cehalet gibi büyük zorluklarla başa çıkmasında kilit rol oynayabileceğini söyledi. Yetkili, İslami bankacılığın yoksulluğun azaltılmasına, uygun fiyatlı konut, mikro finans, finansal inklüzyon ve eğitimsel sosyal yardımların çözülmesine büyük katkıda bulunabileceğini söyledi.

Dr. Dar, İslami Finans’ın küresel finans endüstrisinde en hızlı büyüyen finans kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Yetkili, “İslami finanstaki küresel varlıkların 2021’de 3,5 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.” dedi.

Noon Business School Müdürü Ghulam Bhatti, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, olumlu değişim getirmek ve insanların yaşamını iyileştirmek için Müslüman ülkeler arasındaki ticaretin artması üzerinde durdu.

 

Kaynak: Urdu Point

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir