Bir ekonomide eğer İslam kavramı yer alıyorsa ahlak ve duyarlılık ifade eder