İslam İktisadı ve Finansı Üniversite-Sektör İşbirliği Çalıştayı Gerçekleştiriliyor

Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Alanında Üniversite-Sektör İşbirliği Çalıştayı İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM),

Devam