Kitap Tanıtımı: Seyyid Kutup / İslam’da Sosyal Adalet

Kitap tanıtımlarımıza bugün Seyyid Kutup’un İslam’da Sosyal Adalet adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Bu dinde inanılan bir gerçek vardır: İnsanlar “Allah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına” yani “Allah’tan başkasının hakimiyet yetkisi olmadığına” şehadet etmeden, bu dinin insanların kalbinde “akide” olarak, pratik hayatta…

Kitap Tanıtımı: Seyyid Kutup / Faiz Ayetinin Tefsiri

Kitap tanıtımlarımıza bugün Seyyid Kutup’un Faiz Ayetinin Tefsiri adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Bir Müslüman, faizin kaçınılmaz olduğuna ve bu devirde onsuz bir ekonomik düzenin yürüyemeyeceğine inanıyorsa bu onun, bu konularda hiçbir bilgisi olmadığını açığa çıkarır. Bu düşünce baştanbaşa sakat ve yanlıştır. Bu…

Kitap Tanıtımı: Sabri Orman / Gazali, Adalet ve Sosyal Adalet

Kitap tanıtımlarımıza bugün Sabri Orman’ın  Gazali, Adalet ve Sosyal Adalet adlı çalışmasıyla devam ediyoruz İnsan davranışlarında ve onların ahlaki olarak değerlendirilmesinde sosyal olana öncelik verilmesi veya sosyalin öncelenmesi gerekliliğini esas alan çalışma, Gazalî düşüncesinin daha önce hiç gündeme gelmemiş bir…

Kitap Tanıtımı: S. M. Hasanuzzaman / İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri

Kitap tanıtımlarımıza bugün S. M. Hasanuzzaman’ın İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Şer’î hukuk kuralları, açık bir şekilde belirlenmiş hükümler bütünü ile meşhur fakihlerin herhangi bir fiil, kurum ya da politikanın İslam’a uygunluğunu belirlemek için Kur’an ve sünnetten…

Kitap Tanıtımı: S.M Ghazanfar / Orta Çağ İslam İktisat Düşüncesi

Kitap tanıtımlarımıza bugün S.M Ghazanfar’ın Orta Çağ İslam İktisat Düşüncesi adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Orta Çağ İslâm İktisat Düşüncesi, Aquinalı Thomas’ın da dâhil olduğu Latin Skolastiklerinden önceki beş asır boyunca, bazı öncü Müslüman âlimlerin yazılarında keşfedilen iktisadî düşüncenin kökenleri üzerine…

Kitap Tanıtımı: Robert Heilbroner / İktisat Düşünürleri

Kitap tanıtımlarımıza bugün Robert Heilbroner’in İktisat Düşünürleri adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Tüm dünyada iki milyonun üzerinde satan bu çağdaş klasik, Adam Smith’ten Malthus’a, Marks’tan Keynes’e kadar dünyada iz bırakmış bütün iktisat düşünürlerinin yaşamlarına açılan bir pencere. Sadece ortaya koydukları kuramsal…

Kitap Tanıtımı: Mustafa Özkan / Dört Halife Dönemi Siyasi, Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat

Kitap tanıtımlarımıza bugün Mustafa Özkan’ın Dört Halife Dönemi Siyasi, Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Dört Halife Dönemi; Bizans ve Sâsânî devletlerinin İslam Topraklarına dâhil edildiği, İslam’ın çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı, Müslümanların farklı din mensuplarıyla ilk defa…

Kitap Tanıtımı: M. Cevat Akşit / İslam’da Ticaret Prensipleri

Kitap tanıtımlarımıza bugün M. Cevat Akşit’in İslam’da Ticaret Prensipleri adlı çalışmasıyla devam ediyoruz İslâm’da ticaretin esası, Kur ‘an ve sünnette belirlenen sınırlar dahilinde karşılıklı rızaya dayanmaktadır. Helâl kazanç ile dünya ve ahirette mutlu yaşam hedeflenmiştir. İslâm ‘da Ticaret Prensipleri, helâlinden…

Kitap Tanıtımı: Philip T. Hoffman / Avrupa Neden Dünyayı Fethetti ?

Kitap tanıtımlarımıza bugün Philip T. Hoffman’ın Avrupa Neden Dünyayı Fethetti adlı çalışmasıyla devam ediyoruz 1492 ila 1914 yılları arasında Avrupalılar dünyanın yüzde 84’ünü fethettiler. Fakat yüzyıllar boyunca Çinliler, Japonlar, Osmanlılar ve Güney Asyalılar çok daha ileride olmalarına karşın dünya üzerinde…

Kitap Tanıtımı: Ömer Demir / İktisat ve Ahlak

Kitap tanıtımlarımıza bugün Ömer Demir’in İktisat ve Ahlak adlı çalışmasıyla devam ediyoruz İlk bakışta iktisat ile ahlâk arasında yakın bir ilişki olduğu düşünülmeyebilir. Ancak yakından bakıldığında bu iki bilgi alanının da insanın yararına olanın belirlemesini konu edindikleri görülür: Ahlâklı olmak…