TARKİM’in Finanse Edilmesinde Sukuk Tercih Edildi

Kalkınma Yatırım Bankası, sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma şirketine sukuk aracılığıyla 42 milyon TL’lik uzun vadeli kaynak sağlanmasına aracılık etti

Kalkınma Yatırım Bankası, ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini gerçekleştirdi.  Kalkınma Yatırım Bankası, sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma şirketine 42 milyon TL’lik uzun vadeli kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi. Ziraat Katılım Bankası Varlık Kiralama A.Ş. ile yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası olarak yapılan ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin satış aracılığı ile gerçekleştirilen sukuk ihracı, bitki koruma sektöründe ilk, tarımda ise üçüncü sukuk ihracı olma özelliği taşıyor. Ayrıca söz konusu sukuk, itfa yapısı ile sukuk ihraçlarında ilk olma niteliğini taşıyor.

Kalkınma Yatırım Bankası, yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne yardımcı olarak sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalışır.

“Finansman İmkânlarımızı Çeşitlendiriyoruz”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere tarımsal girdileri uygun fiyatla sağlarken, ürünleri tüketiciye ulaştırmada da sorumluluk üstlenmektedir. Üretici ile tüketici arasında köprü olan bu modelde, finansman kaynakları çok önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla sukuk ihracı yoluyla şirketimiz TARKİM Bitki Koruma AŞ’ye sağlanan uzun vadeli kredi, finansman imkânlarının çeşitlendirilmesi noktasında önemli bir adımdır. Piyasalardaki artan rekabet koşulları altında sektöre yeni finansman modellerinin kazandırılması ve sektörün maliyetlerinin azaltılması, tarımda sürdürebilirliğin sağlanmasında kritik önemdedir. Bu kapsamda Tarım Kredi Holding liderliğinde tarımda değer zincirine katkı sağlayacak farklı finansman alternatiflerini, özellikle sermaye piyasası ihraçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

TARKİM Yeni Yatırıma Hazırlanıyor

Tarım Kredi Holding Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Bağcı, “Tarım Kredi Holding koordinasyonunda Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin stratejik önceliklerini kapsamında üreticimize tarımsal girdi sağlayan şirketlerin yatırımlarına öncelik vermekteyiz. Bitki koruma sektörü ve TARKİM bu noktada bizler için en kritik şirketlerden biri olup, yakın bir vadede yeni bir yatırım için fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.” dedi.

Tarım Kredi Holding Finans Grup Başkanı Tevfik Akıncı ise konuyla ilgili olarak, “2019 yılından bu yana Tarım Kredi Holding liderliğinde, koordinasyonunda bulunan şirketler için stratejik finansman çalışmaları kapsamında birçok yeni enstrüman kullanmaya başladıklarını belirterek “Her türlü dış fon açısından çeşitlendirme yapmaya devam edeceğiz ve yakın dönemde sermaye piyasası ihraçlarını diğer şirketlerimiz açısından da planlayacağız.” dedi.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş  tarafından 16.000.000 TL sermaye ile Manisa ilinde kurulmuştur. Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir firmadır. Yakın bir gelecekte de halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planlanmaktadır.

TARKİM, Türkiye’nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 176 adet zirai ilacı portföyünde barındırmakta olup, bu konudaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte ve kısa bir süre içerisinde ürün portföyünü arttırarak tarım sektörüne girdi sağlayan en önemli firmalardan biri olmayı amaçlamaktadır.

“Finansal Danışmanlığımızla Öne Çıkıyoruz”

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracına aracılık ettiklerini vurgulayarak yatırım bankacılığında etkin bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Öztop, “Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları yanında, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında finansal danışman olarak görev almaktayız. Bunun yanı sıra yine Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde de finansal danışmanlık görevini yürütmekteyiz.” dedi.

Öztop, 2020 yılında da başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerin sermaye piyasaları üzerinden finansman yaratmalarını sağlamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sukuk Hem Şirketlere Hem Yatırımcıya Fayda Sağlıyor

Devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz getiri imkânı sunan menkul kıymetler olan sukuk, ihtiyaca göre mevzuatta yer alan farklı türlerde ve bu türlerin hibridleri olarak gerçekleştirilebiliyor. Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilen ve yatırımcılarının, bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden, payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetler olan sukuk (kira sertifikaları), hem şirketlere hem de yatırımcıya fayda sağlıyor.

TARKİM Bitki Korumanın yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin, sukuk ihracına dayanak olan varlık ve haklar portföyü oluşturuluyor. Söz konusu varlık ve haklardan oluşan portföy, ihracın vadesi boyunca sukuk yatırımcısı adına ve lehine varlık kiralama şirketi (VKŞ) ile Fon Kullanıcı arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, Fon Kullanıcı tarafından yönetiliyor. Söz konusu portföyden elde edilen gelirler, itfa tarihinde, sözleşme hükümleri çerçevesinde yine VKŞ’ye aktarılıyor. İtfa tarihinde, getiri ödemeleri ve anaparaları, VKŞ eliyle yatırımcılara ödeniyor ve işlem tamamlanıyor.

 

Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir