Tasarruf Finansman Şirketlerinin Denetimini İçeren Kanun Teklifinin 12 Maddesi Kabul Edildi

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 12 madde, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için, kabul edilen maddelere göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu‘na, “organizasyon ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile “tasarruf fon havuzu” gibi kavramlar ekleneceği bildirildi.

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenleneceği ve BDDK’ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verileceği duyuruldu. Ayrıca, kanun teklifiyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, “tasarruf finansman sözleşmesi” başlıklı madde ekleneceği bildirildi.

Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini emin ve güvenilir şekilde icra edebilecek, sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlandığı ifade edildi. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir