PROGRAMLAR

Tez Sunumu: Değişen Dünyada Ortaklık Temelli Finansman ve Katılım Bankalarındaki Yeri

İSİFAM Tez Müzakereleri kapsamında ‘Değişen Dünyada Ortaklık Temelli Finansman ve Katılım Bankalarındaki Yeri’ başlıklı tez sunumu 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecektir

İSİFAM Tez Müzakerelerinin beşincisinde Dr. Ömer Emeç ‘Değişen Dünyada Ortaklık Temelli Finansman ve Katılım Bankalarındaki Yeri’ başlıklı tezini sunacaktır. Program 24 Mart Salı saat 16:00’da İSİFAM merkezde gerçekleştirilecektir.

Adres: Seyyid Hasan Paşa Medresesi Kimyager Derviş Paşa Sokak No: 16 Beyazıt/İSTANBUL

İSİFAM Hakkında

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSİFAM), İslam’ın iktisada getirdiği perspektifin bir bütün olarak anlaşılması ve uygulanması, bu alandaki faaliyetlerin etkinliğinin sağlanması yönündeki niyet ve gayretin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Merkez, dünyanın ihtiyaç duyduğu daha katılımcı, paylaşımcı, dayanışmacı, katma değer üretimine dayanan, kanaat ve bereket kavramlarını içeren bir iktisat paradigmasının inşa edilmesi yönünde çalışmalar yapmak üzere İstanbul Üniversitesi bünyesindeki İktisat, İlahiyat ve İşletme Fakültelerinde görev yapan bu konuyla ilgili öğretim üyelerince kurulmuştur.

Bu bağlamda yapılan çalışmalar, İslam iktisadı teorisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi, İslâmi finansta etkinliğin ve derinliğin sağlanması ve bu konulardaki farkındalık ve bilinci artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçları gerçekleştirmek için nitelikli akademik ve sektörel çalışmalar, projeler, eğitimler ve toplantılar düzenlemek merkezin ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. Merkez, başta düzenleyici ve denetleyici kamu otoritelerine, finansal kuruluşlara, yatırımcılara, girişimcilere ve akademiye olmak üzere sistemin tüm paydaşlarına ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri sağlamak ve öneriler geliştirmek suretiyle bu sistemin daha etkin çalışmasına katkıda bulunma işlevini de taşımaktadır. Bu etkinlikler, Merkezle içi içe yapılanmış olan İslam İktisadı ve Finansı Anabilim dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

 

Kaynak: İSİFAM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir