TKBB Danışma Kurulu ve Kararları

2018 yılından itibaren Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde faaliyet gösteren danışma kurulu tarafından  Türkiye’deki katılım bankalarına yönelik olarak oluşturulan kararlar mevcuttur

BDDK tarafından alınan karar neticesinde 2018 yılında katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek üzere TKBB tarafından bir komite oluşturulmasına karar verilmiştir. Danışma kurulu üyelerinden oluşan bu komitenin aldığı kararlara katılım bankalarının uyması beklenmektedir. İlk karar 2018 yılında olmak üzere şu ana kadar toplamda on adet yayınlanmış karar mevcuttur. Bu kararların konusu şu şekildedir:

  1. Yatırım Vekaleti
  2. TCMB Reeskont Kredileri
  3. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı
  4. Konvansiyonel Bankaların Kartları İle Katılım Bankaları ATM’lerinden Nakit Avans Kullanılması
  5. Faizsiz Finans Muhasebe Standartları İçerisinde Yer Alan Fıkhi Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Tespit Edilmesi
  6. Teminat Mektupları
  7. Enflasyona Endeksli Hesaplar
  8. Murabaha Akdinden Doğan Vadeli Borçtan İndirim
  9. Katılım Bankaları Tarafından Maaş Promosyonu Ödenmesi
  10. TCMB Reeskont Kredisi

Danışma Kurulu kararları, yalnızca üyelerin hazır bulunduğu oturumda alınır. Danışma Kurulu en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır. Kararlarda, incelenen ve tartışılan konunun özeti, kararın gerekçesi ve dayanağı ile muhalif kalan üyelerin gerekçeleri yer alır. Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalan üyeler muhalefet gerekçelerini toplantı tarihinden itibaren on beş gün içerisinde bildirir.

Kurul Üyeleri: Rahmi Yaran (Kurul Başkanı), Hasan Hacak (Kurul Başkan Vekili), Abdullah Kahraman (Kurul Üyesi), Ahmet Yaman (Kurul Üyesi), Temel Hazıroğlu (Kurul Üyesi).

Danışma Kurulu tarafından belirlenen meslek ilke ve standartları, alınan genel nitelikli kararları ve Yönetim Kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen diğer Danışma Kurulu kararları, TKBB internet sitesinde yayınlanır.

 

Kaynak: TKBB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir