Tüm Sigorta Acenteleri Artık Findeks Hizmet Noktası Olacak

Kredi Kayıt Bürosu ile Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) yeni bir işbirliğine imza attı. Yeni işbirliği ile birlikte banka şubelerine ek olarak Türkiye’deki tüm sigorta acenteleri de artık Findeks hizmet noktası olacak

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun (TÜSAF) imzaladıkları protokol ile, sigorta acentelerinin Findeks ürün ve hizmetlerini kendi müşterilerine sunabilmeleri mümkün hale geldi.

Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında artık sigorta acentelerinin müşterileri şahsi finansal durumlarını yönetebildikleri gibi, ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını da öğrenip, alacak risklerini en aza indirme imkanına kavuşacaklar.

Bugüne kadar Findeks Paketlerine banka şubeleri, Findeks dijital kanalları ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla sahip olunabiliyordu. Yeni gerçekleşen bu işbirliği sayesinde Findeks satış noktası olma talebini ileten tüm sigorta acenteleri, Findeks ürünlerini içeren paketleri kendi müşterilerine sunma yetkisine sahip olacaklar.

TÜSAF ve KKB işbirliği ile gerçekleşen bu proje, Türkiye’deki finansal okuryazarlığın ve risk yönetimi bilincinin gelişimine de katkı sağlayacak.

FİNDEKS

Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile kurulan KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. tarafından hayata geçirilen Findeks, bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal hizmet platformudur.

Findeks ile bankalar ve diğer finansal kurumlardaki kredi borç ve limitlerini, kredi notu takip edebilir, finansal kontrolünü sağlanabilir.

Kilometre Taşları

1995 : Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 11 Nisan’da kuruldu.

2004: Bankalara Bireysel Kredi Notu hizmetine başlandı.

2012: Bankalar aracılığıyla Risk ve Çek Raporları sunulmaya başlandı.

2013: Findeks’in altyapısını oluşturan Elektronik Rapor Sistemi (ERS) aracılığıyla Kredi Notu, Risk ve Çek Raporları bireylerin ve reel sektörün kullanımına açıldı.

2014: Findeks markası hayata geçirildi. Findeks web sitesi ve Findeks Mobil Uygulaması yayına alındı.

2015: Karekodlu Çek Sistemi altyapı çalışmaları Haziran ayında tamamlandı.

2016: Karekodlu Çek 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 9 Ağustos’ta yasalaştı.

2017: Çeklerde karekod uygulaması 1 Ocak’tan itibaren yasal zorunluluk haline geldi. Findeks Mobil Uygulaması üzerinden Karekodlu Çek Raporu sunulmaya başlandı.

2018: Elektronik Teminat Mektubu 5 Ocak’ta hayata geçirildi. İlk Elektronik Teminat Mektubu transferi 4 Ekim’de gerçekleştirildi.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB)

Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur.

Finans sektörünün köklü kuruluşları arasında yer alan KKB, 2018 yıl sonu itibarıyla 45 banka, 59 faktoring, 22 leasing, 5 sigorta, 14 tüketici finansman, 11 varlık yönetim şirketi ve 3 diğer olmak üzere toplam 159 üyeye sahiptir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere (md.73/4) en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuş bir şirket olan KKB’de üye statüsünde bulunan kuruluşlar, ilgili Kanun’un aynı maddesi uyarınca, müşterilerine ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana birbirleriyle paylaşmaktadır.

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ilave edilmiş, Ek Madde 1 ile de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi (RM) kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 180 Risk Merkezi üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti vermektedir.

Ocak 2013 tarihinde hizmete sunduğu Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile KKB, yalnız finansal kuruluşlara değil, aynı zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır. Eylül 2014 tarihi itibarıyla KKB, tüketici yüzünü temsil eden Findeks platformu ile bireyler ve reel sektöre yönelik hizmetleri tek bir çatı altında toplamıştır. KKB, 2015 yılında da geliştirdiği yeni ürün ve hizmetlerin yanı sıra sektörel iş birlikleri ile başta bankacılık, finans sektörü ve reel sektör için olmak üzere katma değer yaratmaya devam etmiştir. Son olarak 2015 yılında KKB tarafından hayata geçirilen, 2016 yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için önemli bir adım atılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir