Türk Eximbank’tan İhracatçılara “Katılım Finans Yatırım Kredisi” Hizmeti

Türk Eximbank ‘Katılım Finans Sistemi’ prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor. Böylece katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçılarımız Türk Eximbank’tan yatırım kredisi kullanabilecekler

Türk Eximbank’tan yapılan açıklama ise şu şekilde:

2019 yılında yasal düzenleme ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarının da belirli şartlarda katılım finans faaliyetleri yürütmesine izin verilmiştir. Bankamız Kalkınma ve Yatırım Bankaları statüsünde değerlendirilmek suretiyle bu yasal izin kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından katılım finans yöntemleriyle fon kullandırımı hakkında faaliyet izni almıştır.

Bankamız başvurusu üzerine Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne bağlı Danışma Kurulu’nun 06.07.2020 tarih ve 24 Sayılı kararı ile Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi ürününe uygunluk verilmiştir. İlgili karar içeriğinde Bankamız tarafından değerlendirilmek üzere iletilen ürün bilgilerinin ve belgelerinin katılım finansı ilke ve standartlarına uygun olduğuna karar verilmiştir.

Yönetmelik şartlarında ilgili bankaların katılım finans yöntemleri ile sağlamış oldukları fonlar ile sınırlı olmak üzere, müşterilerine Katılım Bankalarının fon kullandırma yöntemleri ile finansman sağlayabilmektedir. Bankamız katılım finans fon kullandırma yöntemlerinden kar beyanı ile satım (murabaha) yöntemiyle müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi kullandırımı yapacaktır.

Katılım finans prensipleri ile kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garanti altında İslam Kalkınma Bankası ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon USD’lık bir kaynak Bankamızca doğrudan ülkemiz ihracatçılarının 4 yıldan 10 yıla kadar yatırımı finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacaktır. Söz konusu uzun vadeli kaynak kimya, ilaç, tıbbi teçhizat, makine, elektrikli cihazlar, otomotiv, elektronik, raylı araçlar, tekstil, gıda ve tarım, inşaat ve mobilya endüstrilerine dair sermaye malı harcamalarını finanse etmek amacıyla kullandırılabilecektir. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünü ihracatına yoğunlaşan ve/veya mevcut toplam işgücünün en az % 30’una kadar kadın veya genç işçi istihdamı yaratmayı veya sürdürmeyi hedefleyen firmalara öncelik sağlanacaktır.

Türk Eximbank, Katılım Finans sistemi prensipleri ile çalışan yatırım kredisi programının kurulmasıyla, İKB kaynağına ek olarak uluslararası piyasalardan katılım finans yöntemleriyle sağlayacağı kısa ve orta-uzun vadeli sendikasyon ve ikili kaynaklarla katılım bankalarıyla koordinasyon içerisinde Türk ihracatçısına desteğini artırarak sürdürecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir