Türkiye Açısından İslami Finansın Bugünü ve Yarını

Helal sektörlerde başta gıda, turizm, tekstil, altyapı ve sukuk gibi alternatif finansal araçlara yapılan güçlü yatırımlar ile tüm dünyada İslami finans piyasası gün geçtikçe güçlü yatırımlarla büyüme devam ediyor

Bankacılık ve finans sektörlerinde teknolojinin gelişmiş olduğu noktanın İslami finansın geleceğinde büyük payı var.

Sektörün finansal boyutu 2 trilyon ABD dolarını geçmiş durumda ayrıca yıllık %8’lik bir büyüme potansiyelinin olduğu da öngörülmektedir. Bu büyüme beraberinde yatırımları da bu alana yönlendiriyor.

Türkiye’de Dünden Bugüne İslami Finans

Küresel kriz sonrası finansal sistemde yaşanan çöküş ile konvansiyonel finansal kurumlar ve araçlar yeniden tartışılmaya ve dünya ekonomisinde İslami finans kurum ve araçlarında daha büyük gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bu anlamda İslami bankacılık konvansiyonel bankacılıktan daha  hızlı büyümektedir.

Türkiye’de özellikle küresel krizin ardından katılım bankalarının orta büyüklükteki klasik bankalarla rekabet edilebilirliğinin ciddi bir artış sergilediği görülmektedir. Bankacılık sektörünün Genel olarak büyümesi, yabancı yatırımların artması ve ülkemizde belirsizliklerin ortadan kalkması gibi gelişmeler bu sürecin yaşanmasında etkili olmuştur.

Her ne kadar tarihi bir tecrübeye sahip olsa da faizsiz finans kurumlarının aktif hale gelmesi 1985 yılında gerçekleşmiştir. 2005 yılına kadar Özel finans kurumu olarak adlandırılan Katılım Bankacılığı, küresel finans sektöründe etkin olma konusunda oldukça zorluklar yaşadı. Bankacılık serüvenin tam anlamıyla başlanmasının üzerinden henüz 15 yıl bile geçmedi. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü ve coğrafi konumu göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir büyüme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz.

Her ne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2018 yılı itibariyle bankacılık sektöründeki payı yüzde 5 civarında olsa da reel ekonominin finansmanının sağlanması, istihdamın arttırılması, sosyal projelerin arttırılması ve desteklenmesi, dini hassasiyeti bulunan fon sahiplerinin fonlarını değerlendirebileceği alan bulmaları ve kayıt dışının azaltılması gibi önemli bir misyonu bulunmaktadır. Yapılacak olan doğru yatırım ve bu alanda atılan sağlam adımlarla Türkiye’nin önemli bir faizsiz finans merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarabilir.

İslami Finans Merkezlerinden Biri Olabilmesi için Atılması Gereken Adımlar:

  • İslami bankalar ve finans kuruluşları için müstakil bir kanun çıkarılmalı,
  • Faizsiz finans ekosistem tasarımının bitirilmesi,
  • Ürün çeşitliliği üzerinde çalışmalar yapılmalı,
  • Doğrudan yatırımların önündeki engellerin önündeki engellerin kaldırılması,
  • Üniversitelerde lisans düzeyinde “İslam Ekonomisi ve Finans” bölümünün sayısı arttırılmalı ve  üniversiteler nezdinde araştırma merkezleri ve enstitüler kurulmalı,
  • İslami finans alanında daha nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla uluslararası geçerliliği olan sertifikaların alınması teşvik edilmeli,
  • Medyada İslami finansa yönelik programlar, reklamlar yapılarak halk bilinçlendirilmeli,
  • Fintech, melek yatırımcı, girişim sermayesi ve dijital bankacılık gibi alanlara yatırım yapılarak, yeni inovasyonlara yer verilmeli,

şeklinde sıralanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir