Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, 9 Aralık’ta Başlayacak

SEZAM İstişare Kurulu, her yıl, Sabahattin Zaim hocanın vefat ettiği 9 Aralık’ı takip eden Cumartesi günü Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamızı anma ve anlama etkinliği yanı sıra Uluslararası Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu yapılacak

Peki SEZAM nedir?

SEZAM, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in 9 Aralık 2007 tarihinde kaybetmemiz sonrasında, hocamızın eserlerini ve düşüncelerini yaşatmak, misyonunu üstlenecek nesillerin yetişmesine fırsat sağlayacak akademik ve sosyal çalışmalar yapmak amacıyla İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Araştırma Merkezi Faaliyetleri :

  • Düzenli olarak ulusal ve uluslararası Konferans, Sempozyum ve Paneller tertip etmek,
  • Araştırma ve Raporlar hazırlamak,
  • İlgili alanda yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini ve kitap çalışmalarını basmak,
  • Dergi hazırlamak ve yayınlamak,
  • Kurs Seminer ve Atölye çalışmaları gibi eğitim faaliyetleri organize etmek,
  • Bireylerin ve toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmek.

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına her yıl düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İslam İktisadı alanın da  gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır.

2007 yılından itibaren düzenlenen Sempozyum dizisinin birbirleriyle ilintili iki temel amacı bulunmaktadır.

  • İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamak.
  • İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Yusuf Dinç;

‘Tasarrufu İslami finansal  okur-yazarlık ile  birleştirmek istiyoruz, biz de onun adımını atarak bir platform oluşturmak istedik. Tasarruf, daha fazla dikkat çekilmesi gereken bir konu. Özellikle bunu İslami finansal okur-yazarlıkla birleştirmek istiyoruz. Üniversitemizin böyle bir projesi var. Üniversitemiz sosyal sorumluluk almaya devam ediyor. Bu sorumluluğumuzu da Türkiye adına faydaya çevirmek istiyoruz. İslami finansal okur-yazarlık anlamında okulumuzda geliştirilen bir proje var. Bu projeyi de bunun bir bileşeni olarak değerlendiriyoruz dedi ve  meseleye bütünüyle bakmak gerektiğini belirtti.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “İslam ekonomisi nazarında İslami finans boyutu daha fazla öne çıkarılıyor. Ama bilmeliyiz ki finans bu işin sadece bir boyutu. Bizim değerler dünyamızın ve dünya görüşümüzün, inancımızın gereği bu meseleye komple bakmak gerekiyor. İslami finans önemli ama çok daha kuşatıcı tarafı var. Burada görüldüğü gibi işin tasarruf ve israf tarafı da son derece önemli.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir