Umman Sermaye Piyasası Kurumu’ndan Takaful Yönetmeliği Düzenlemesi

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketlerin bu değişiklikleri benimsemesi için 6 ay süre verildi
Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı Şeyh Abdullah Salim Al Salmi, Takaful ürünlerinin ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yasal çerçevesinin Takaful Yönetmeliği’nin düzenlenmesi ile sonuçlandığını söyledi. 103/2019 sayılı Kararın düzenlenmesi ile şirketlerin, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 23 Aralık 2019’da  tarihinden itibaren pozisyonlarını ayarlaması için altı ay süre verildi.

Takaful, üyelerin bir havuz sistemine para kattığı bir tür İslami sigortası modeline verilen isimdir. Üyeler kayıp veya hasara karşı birbirini garanti eder. Takaful modelli sigorta Şer’i hükümlere dayanır, bu da bireylerin birbirlerine karşı sorumluluklarını ortaya koyar.

Yönetmeliğin içeriğiyle ilgili olarak, Al Salmi, mevzuatın, İslami bankalar da dahil olmak üzere dört yıl önce başlayan Umman’daki Takaful şirketlerinin büyümesine katkı sağladığını söyledi. İcra Başkanı, Takaful Yönetmeliği’nin hükümlerinin başta sigorta poliçesi sahipleri olmak üzere tüm taraflar için yeterli korumayı sağladığını dile getirdi. Yönetmelik acente sözleşmesini, yönetim kurulunu, şirket yönetimini, üst yönetim ile bu birimlerin ilişkilerini ve Takaful sözleşmelerini düzenleyerek piyasaya olan güveni arttırır.

Takaful işinin doğası, katılımcı fonu olarak bilinen poliçe sahiplerinin fonlarının, fonu yöneten şirketin hesabından ayrılmasına dayanır. İşbirliği sözleşmesi kapsamındaki bir katılımcının riskinin ortaya çıkması durumunda doğrudan primleri birleştirir ve tazminat öderler.

Takaful Yönetmeliğinin, katılımcıların hesabı ile sigorta poliçesi sahiplerinin hesabı arasındaki ayrım sürecini gösteren bir bölüm içerdiğinden, her iki tarafın haklarını garanti ettiğininden de söz edildi. Aynı zamanda yönetmelik, Şer’i ilkeler doğrultusunda fonların özenle yönetilmesi gerekliliğini sağlamak için hissedar fonlarının ve katılımcı fonlarının varlık ve yükümlülüklerinin birleştirilmesini yasaklar.

Şer’i denetim ile ilgili olarak, Al Salmi, yasanın, üyeler için görev tanımını, şartlarını ve koşullarını belirterek, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmak üzere Takafulun Şer’i Denetimi için bir Yüksek Komite oluşturmasını zorunlu kıldığını söyledi. Böyle bir üstün Şer’i kurum, işlevlerini yerine getirmek için gerekli yetkilere sahip olacaktır.

Yönetmeliğin, tüm şirketlerin kendi Şer’i Denetleme Komitelerini oluşturmasını zorunlu kıldığını ve Şer’i Denetleme Komitesi ile şirketin yönetim kurulu arasında farklılıkların oluşması durumunda nihai söz sahibi olacak Yüksek Komiteye yönlendirileceğini de sözlerine ekledi.

 

Kaynak: Zawya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir